Tirsdag 9/1-24 behandlet Stortinget regjeringens forslag om åpning av et område for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Med Stortingets vedtak legges det nå til rette for en skrittvis og forsvarlig utvikling av havbunnsmineraler, basert på en føre-var-tilnærming.

– En åpning innebærer i første omgang at industrielle aktører kan gis tillatelser til å kartlegge og lete etter mineraler i et begrenset område, ikke til å utvinne. Det er behov for å hente inn mer kunnskap og undersøke om det er mulig å gå videre med utvinning på en forsvarlig og bærekraftig måte, sier energiminister Terje Aasland.

Les hele saken her:

Norge åpner opp for havbunnsmineraler – regjeringen.no